آزمایشگاه

 

واحد تکنولوژی و آزمایشگاه شرکت صنایع لاستیکی پیمان صنعت با اخذگواهینامه از مرکز استاندارد و تحقیقات ایران و با بهره گیری ازتجهیزات مدرن آزمایشگاهی و نیروهای باتجربه و متخصص در زمینه های : 

•    انجام مهندسی معکوس برروی قطعات لاستیک  
•    تهیه QCTM   برای قطعات لاستیکی
•     تعیین پایه پلیمری و تهیه شیت آزمایشگاهی
•    انجام آزمونهای مربوط به صنعت لاستیک و پلاستیک
 
آماده ارائه خدمات به شرکتهای مختلف می باشد.