قطعات صنعتی و معدنی پلی یورتان

 

این شرکت در زمینه تولید انواع قطعات صنعتی و معدنی بر پایه الاستومرهای ویژه پلی یورتان به روش ریخته گری ماشینی فعالیت می نماید. قطعاتی مانند : نازل های پلی یورتان، توری های پلی یورتان ( سرند ) ، دیافراگم ، ضربه گیر ، شیت های پلی یورتان ، هیدروسایکلون و ... . الاستومرهای پلی یورتان اغلب از واکنش دو یا چند جزء در درجه حرارت مشخص تولید می شوند . پارامترهای مهمی که در فرایند الاستومرهای پلی یورتان حائز اهمیت هستند و تاثیر زیادی روی خواص فیزیکی و مکانیکی می گذارند عبارتند از:

1. نسبت بهینه اجزاء

2. اختلاط سریع اجزاء

3. دمای مناسب اجزاءدر حین اختلاط