ارتباط با ما

تماس با ما


آدرس

  • اصفهان-شهرک صنعتی جی-خیابان اول-فرعی سوم-پلاک 36

مدیر عامل : علیرضا نادری
a.naderi@peymansanat.com
مدیر کارخانه : رضا سنمار
r.senemar@peymansanat.com
مدیر بازرگانی: فاطمه آبرویی
f.aberooei@peymansanat.com

مدیددیددی