٢ (تاریخ خبر ٩٤/٨/١٥)

تولید روکش غلتک پروفیل رول شرکت محترم صنایع چوب و کاغذ مازندران در بهمن ماه 1394 با موفقیت صورت پذیرفت.

روکش این غلتک از جنس پلی یورتان اروپایی بوده و تولید ان به روش ریخته گری توسط دستگاه کستینگ پلی یورتان انجام گردید.

مشخصات این غلتک بشرح ذیل می باشد :

وزن کلی غلتک : 12 تن

طول کلی غلتک : 8400 میلیمتر

قطر کلی غلتک : 710 میلیمتر

سختی روکش : 95 شور آ

 

عکس مربوط به تولید روکش غلتک پروفیل رول شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران :


Print