تماس با ما Contact Us

آدرس دفتر مرکزی و کارخانه:

واحد ١ (روکش غلتک و رابرلاینینگ)
اصفهان - شهرک صنعتی جی - خیابان اول - فرعی سوم
تلفن : ٥- ٥٧٢٣٤٧٢ (٠٣١١)
فاکس : ٥٧٢٣٤٧١ (٠٣١١)
ایمیل : info@peymansanat.ir
وبسایت : www.peymansanat.ir

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل:
آقای علیرضا نادری           ایمیل : alireza.naderi@peymansanat.ir

مدیر کارخانه و مدیر واحد تکنولوژی:
مهندس حسن حسینی منش           ایمیل : hasan.hoseinimanesh@peymansanat.ir 

مدیر فروش :
مهندس ایمان هدایت نیا           ایمیل : iman.hedayatnia@peymansanat.ir

مدیر کنترل کیفی :
مهندس علیرضا بصیرت           ایمیل : alireza.basirat@peymansanat.ir واحد ٢ (کامپاند سازی و آزمایشگاه)
اصفهان - شهرک صنعتی جی - خیابان چهارم - پلاک ١٢٩
تلفن : ٥- ٥٧٢٣٢٤٦ (٠٣١١)
فاکس : ٥٧٢٣٢٥٠ (٠٣١١)

تماس با ما Contact Us
Head office and factory (Unit 1):
Address:
No 36, 3rd street, 1st Avenue, Jey Industrial zone, Isfahan, Iran
Telephone:
+98(311)5723472 – 77
Fax:
+98(311)5723471
 
Unit 2:
Address:
No 129, 4th Avenue, Jey Industrial Zone, Isfahan, Iran
Telephone:
+98(311)5723245 – 46
Fax:
+98(311)5723250
E-mail: info@peymansanat.ir
 
 
Chairman and CEO:
Mr. Alireza Naderi          E-mail: alireza.naderi@peymansanat.ir
Director and technical manager:
Mr. Hasan Hoseini manesh          E-mail: hasan.hoseinimanesh@peymansanat.ir
Commercial manager:
Mr. Reza Senemar          E-mail: reza.senemar@peymansanat.ir
Foreign trade responsible:
Ms. Saba Naderi          Email: saba.naderi@peymansanat.ir
Sale’s manager:
Mr. Iman Hedayatnia          E-mail: iman.hedayatnia@peymansanat.ir
Quality control manager:
Mr. Alireza Basirat          E-mail: alireza.basirat@peymansanat.ir

 
 
   
 
 
ارسال Send


Print