تولید غلتک سایز پرس نرم شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا)

تولید روکش غلتک سایز پرس نرم، متعلق به شرکت محترم صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) در دیماه 1395 با استفاده از کامپاند لاستیک تولیدی شرکت پیمان صنعت صورت پذیرفت.

مشخصات این غلتک به شرح ذیل می باشد :

وزن: 16 تن

طول کلی : 8754 میلیمتر

قطر نهایی : 1067 میلیمتر

جنس روکش : لاستیک

سختی روکش : 20-25 P&J

 

تصویر مربوط به تولید این روکش غلتک:


Print